Same day dentist and teeth health tips Gliwice, PL by Dentysta

Dentistry

Dental health recommendations and emergency dental services Gliwice, Poland? Ditch the Pacifier by Age 2 or 3: There are lots of good reasons to let your child use a pacifier, but in the long term it can affect how his teeth line up. It can also change the shape of the mouth. Talk to your doctor if he’s still using a pacifier past age 3. Schedule your child’s first dental appointment before their first birthday or after his or her first baby tooth is visible, whichever comes first. This visit is like a well-baby visit with your pediatrician. As kids grow up, their oral hygiene habits should grow with them. Kids have all their baby teeth by the age of 3. These are called primary teeth. Baby teeth start falling out around age 6; that’s when the permanent, or adult, teeth start coming in. Gaps between baby teeth are normal. They make room for the permanent teeth. Most permanent teeth come in by age 13.

Put simply, the plainer the color of the liquid the better it is for your teeth. Milk is full of calcium which will help to give you strong teeth and bones. Water is excellent at washing away plaque and other debris in your mouth. Drinking plenty of these two liquids will also help you to stay hydrated, that’s good for your overall health. Research shows that an electric toothbrush is more effective than a manual one at removing plaque. It can remove as much as 70% more plaque! An electric toothbrush won’t just help to keep your teeth healthy. Many of the modern ones have dedicated whitening cycles. This is a special 3-minute brush that helps to remove stains and leave your teeth looking naturally white. Getting shiny teeth the natural way will take longer than getting a Hollywood smile. But the perseverance is worth it and you’ll be looking after your oral health at the same time.

Advices for white teeths. Do you want to have healthy teeth and gums? Here are some advices: Eat More Foods That Contain Malic Acid: Fruits like apples, pears and strawberries are malic acid rich and can actually help with whitening teeth. Eating more of these foods will help naturally whiten teeth. Those are just but a few tips that you can hack when it comes to whitening your teeth at home. However, the best way to whiten your teeth naturally, though it may not be the most convenient, is to simply brush your teeth with an appropriate toothpaste after eating or drinking something. As long as you’re consistent, you will see vast improvements. They may be packed with disease-fighting antioxidants, but a glass of red wine, cranberry juice, or grape juice also stains teeth easily. That doesn’t mean you should give them up, but remember to rinse your mouth after you drink. These aren’t the only teeth-staining foods to be aware of. The deep color of these fruits and veggies gives them their nutritional punch. But blueberries, blackberries, and beets leave their color on teeth as well.

Why will antibiotics not do the job? You may be thinking that if there is a bacterial infection, why would antibiotics alone not cure the problem? The basic explanation for this is that the bacteria inside the canal are protected and the antibiotics simply CANNOT reach them. If the infection has spread to around your tooth, into the supporting structures or further afield, then antibiotics may be appropriate as part of a broader treatment plan. This will always depend on the judgement of the dentist following detailed history and examination. Treatment with antibiotics alone will almost always ensure a return of the infection as the causative tooth has not been managed. See extra information at https://dentysta.eu/.

Eat smart. At every age, a healthy diet is essential to healthy teeth and gums. A well-balanced diet of whole foods — including grains, nuts, fruits and vegetables, and dairy products — will provide all the nutrients you need for healthy teeth and gums. Some researchers believe that omega-3 fats, the kind found in fish, may also reduce inflammation, thereby lowering risk of gum disease.

For our Polish readers :

W blokowaniu reakcji bólowej pomogą także naturalne substancje przeciwbólowe, które pobudzają impulsy. – Pod wpływem działania prądu zaczynają się w organizmie wydzielać beta-endorfina i serotonina. Ta pierwsza substancja, działaniem zbliżonym do morfiny, ma właściwości przeciwbólowe. Druga to hormon szczęścia, niwelujący stres – mówi dr Krufczyk. Impuls elektryczny, jaki wykorzystają dentyści z Gliwic w medycynie znany jest od lat. Jednak dopiero ostatnie lata i intensywne badania przyniosły jego zastosowanie w stomatologii. – Metoda TmENS jest modyfikacją stosowanej powszechnie m.in. w neurologii i reumatologii metody przezskórnej stymulacji nerwów TENS.

W tym momencie dostaje do ręki helikopter. Nałożone na głowę słuchawki, odczytują różnicę tzw. potencjałów między elektrodami, wysyłając sygnał do urządzenia, które następnie przetwarza informacje i daje znać latającej zabawce o możliwym starcie w przypadku przekroczenia pozytywnych wartości relaksacji lub koncentracji. Jest to najczęściej moment, w którym pacjent zapomina całkowicie o stresie, jaki mu towarzyszył przed wizytą – wyjaśnia stomatolog.

Jeśli dentysta podczas oglądania zdjęć RTG tradycyjnych lub radiograficznych nie zauważył np. resorpcji korzenia zębowego, rozpoczynającego się stanu zapalnego w tkankach przyzębia lub tkwiącego w kanale zębowym fragmentu ułamanego narzędzia endodontycznego, dzięki badaniu CBCT już tego nie przeoczy. Tomografia CBCT (z ang. Cone Beam Computed Tomography), znana też jako tomografia wolumetryczna lub stożkowa, to rozwiązanie, które od kilku lat rewolucjonizuje światową stomatologię – tu nic się nie ukryje, gdyż dzięki temu krótkiemu badaniu dentysta uzyskuje obrazy badanego obszaru, na których bardzo dokładnie widać szczegóły anatomicznej budowy o wielkości zaledwie 75 mikrometrów. To na chwilę obecną jedyne dostępne na świecie rozwiązanie do diagnostyki stomatologicznej, poprzez które można uzyskać jednocześnie obrazy struktur kostnych i tkanek miękkich.

OroTox – jak przebiega test na toksyny bakteryjne? OroTox to krótki, bezbolesny test polegający na pobraniu próbki materiału biologicznego z kieszonki dziąsłowej przy konkretnym zębie, poddaniu jej reakcji ze specjalnie dobranymi czynnikami chemicznymi i ocenie zagrożenia obecnością oraz aktywnością patogennych bakterii na podstawie porównania barwy powstałej w badanym materiale z kolorowym wzornikiem. Wynik otrzymuje się już po 5 minutach od połączenia próbki biologicznej z chemicznym reagentem. Zabarwienie informuje o obecności niebezpiecznych bakterii; z kolei natężenie koloru dostarcza obrazowej informacji o ilości toksyn, a przez to – pośrednio – o ilości i aktywności patogennych szczepów. Przeczytaj więcej informacji na tej stronie dentysta from Gliwice.